!! used as default html header if there is none in the selected theme. Divisions

Divisions --- Introducció ---

Aquest mòdul agrupa de moment 7 exercicis sobre les divisions.

Dividir un decimal per un enter 1

Calcula
: =

Quocient de dos enters 1

Calcula
: =

Quocient de dos enters 2

Calcula : i dóna del resultat a la :

Divisió Euclidiana 2

Completa la igualtat:
= ( times ) +
( Els dos nombres han de ser enters, i el segon nombre ha de ser inferior a )

Divisió Euclidiana

Efectua la divisió euclidiana :
: = residu

Problema 1

vol comprar a euros cada un. Sabem que en l'actualitat disposa de euros.

Quants pot comprar en Pere?

Quants diners li quedaran?


Problema 2

acaba de comprar totes al mateix preu. Rosa ha donat €, i el comerciant li ha tornat €.

Quant costa cada samarreta? € The most recent version


  • Description: exercicis sobre les divisions. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games
  • Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, , divisió;sisè;enter;decimal;decimals;quocient;residu;problema