!! used as default html header if there is none in the selected theme. Exemples pel curs en Moodle

Exemples pel curs en Moodle --- Introducció ---

Aquest mòdul conté realment 30 exercicis sobre .....

Circumferència

Troba la longitud d'una circumferència de radi

Nombres complexos

Escriu el nombre en forma polar (amb l'argument comprès entre 0 i ).

= e i

Enters

Representa a la recta el nombre enter :

Has de clicar al punt d'aquesta recta que correspongui al


02 Equació de 1r grau

Resol l'equació:

Solució:

x =

02 Equació de 1r grau A

Resol l'equació:

No funciona bé per culpa del solve a maxima.

Solució:

x =

Equació de 1r grau

Resol l'equació:

Solució:

x =

Translació d'una funció quadràtica I


Translació d'una funció quadràtica II


Equació explícita de la recta

Escriu l'equació explícita de la recta representada gràficament
rangex rangey parallel -6,-6,-6,6,1,0,13, grey parallel -6,-6,6,-6,0,1,13, grey text black,5.7,0.4, small, x text black,0.1,5.9, small, y hline 0,0, black vline 0,0, black parallel -0.1,-6,0.1,-6,0,1,13, black parallel -6,-0.1,-6,0.1,1,0,13, black linewidth 3 plot red,


Mediatriu

Dibuixeu la mediatriu de l'angle

Triangle i altures

Fes la següent construcció:

- Dibuixa tres punts A, B i C.

- Fes que aparegui el seu nom.

- Dibuixa el triangle ABC.

(marca els punts en aquest ordre)

- Anomena t el triangle.

- Dibuixa l'altura corresponent al vèrtex A.

- Dibuixa l'altura corresponent al vèrtex B.

- Dibuixa l'altura corresponent al vèrtex C.

S'han tallat les tres altures? Com s'anomena aquest punt?

Triangle (coneguts els costats)


Prova 01

Dibuixeu la mediatriu de l'angle

Matrius

Donades les matrius = i =

trobar la matriu C = A·B

=

Mòdul d'un vector I

Troba el mòdul del vector (,).


Mòdul d'un vector II

Troba el mòdul del vector = (,).

| | =

Polígons 1

Aquí tens el polígon:


Un prat I

Troba el perímetre d'un prat rectangular de m de llarg i m d'ample.

Un prat II

Troba el perímetre i la superfície d'un prat rectangular de m de llarg i m d'ample.

Un prat III

Troba el perímetre i la superfície d'un prat rectangular de m de llarg i m d'ample.

Per posar m2 has de posar m^2


Prova Geogebra I

Dibuixa un punt.

Prova Geogebra II

Dibuixa una semirecta.

No title

Calculez =

Prova Geogebra amb HTML5

Integral definida - GeoGebra Construcció interactiva

Integral definida

f(x) =

Manel Querol, 1 Febrer 2013, Creat amb GeoGebra

Dibuixa un punt.

Recta en forma explícita

Representa gràficament la recta equació


Recta tangent a una funció

Troba l'equació de la recta tangent a la funció en el punt d'abscissa x =

Efectivament, la recta tangents és . Representa-la gràficament

Translacions

xrange -6.1, 6.1 yrange -6.1, 6.1 parallel -6,-6,-6,6,1,0,13, grey parallel -6,-6,6,-6,0,1,13, grey linewidth 2 plot red, linewidth 1 text black,5.7,0.4, small, x text black,0.1,5.9, small, y hline 0,0, black vline 0,0, black parallel -0.1,-6,0.1,-6,0,1,13, black parallel -6,-0.1,-6,0.1,1,0,13, black
xrange -6.1, 6.1 yrange -6.1, 6.1 parallel -6,-6,-6,6,1,0,13, grey parallel -6,-6,6,-6,0,1,13, grey linewidth 2 plot blue, linewidth 1 text black,5.7,0.4, small, x text black,0.1,5.9, small, y hline 0,0, black vline 0,0, black parallel -0.1,-6,0.1,-6,0,1,13, black parallel -6,-0.1,-6,0.1,1,0,13, black
g(x) =

Vectors

Donats els vectors (,), (,) i (,) trobar per tal que:

· + · + · = ·


=


Origen i extrem d'un vector

Clica damunt de l' del vector (,) amb al punt A


Combinació lineal de vectors

Has d'aconseguir, amb origen al punt X, el vector c resultat de la combinació lineal de vectors que s'indica. I ho has de fer, no amb la regla del paral·lelogram, sino posant l'origen del segon a l'extrem del primer. Ho has de fer en diferents etapes. En aquesta primera has de dibuixar el primer vector a sumar:

és el vector blau i el verd

The most recent version