!! used as default html header if there is none in the selected theme. Ordenem els nombres

Ordenem els nombres --- Introducció ---

Es tracta d'un exercici clàssic: organitzar els números donats (enters, decimals, fraccions, etc.) segons el seu ordre. The most recent version