!! used as default html header if there is none in the selected theme. Coses de primària

Coses de primària --- Introducció ---

Aquest mòdul conté realment 26 exercicis sobre .....

Fer operacions horitzontalment I

Fes les operacions:
+ =

- =

Fer operacions horitzontalment II

Fes les operacions:
+ =

- =

Fer operacions horitzontalment III

Fes l'operació:
+ + + =

Fer seriacions III

Continua la sèrie:

Fer seriacions I

Continua la sèrie:

Fer seriacions II

Continua la sèrie:

Lletres->Xifres

Escriu el nombre:
Ordenar nombres I

Ordena els nombres següents de més petit a més gran:

Ordenar nombres III

Ordena els nombres següents de més petit a més gran:

Ordenar nombres II

Ordena els nombres següents de més gran a més petit:

Ordenar nombres IV

Ordena els nombres següents de més gran a més petit:

Restes portant-ne

Fes l'operació:
-


Restes sense portar-ne

Fes l'operació:
-


Sumes de dos sumands de tres xifres I

Fes l'operació:
+


Sumes de dos sumands de tres xifres II

Fes l'operació:
+


Sumes de tres sumands de dos xifres

Fes l'operació:
+


Sumes de tres sumands de dues i tres xifres

Fes l'operació:
+


Sumes de tres sumands de tres xifres

Fes l'operació:
+


Taules de multiplicar I

Fes l'operació:
x =

Taules de multiplicar II

Fes l'operació:
x =

Taules de multiplicar III

Fes l'operació:
x =

Triar el més gran I

Tria el nombre més gran:

Triar el més gran II

Tria el nombre més gran:

Triar el més petit II

Tria el nombre més petit:

Triar el més petit I

Tria el nombre més petit:

Xifres->Lletres

Escriu en lletres el nombre:

The most recent version