!! used as default html header if there is none in the selected theme. Àrees de figures planes

Àrees de figures planes --- Introducció ---

Aquest mòdul conté realment 22 exercicis sobre .....

Àrea del cercle 1

Troba l'àrea del cercle de radi :

xrange -15, 15 yrange -15, 15 fcircle 0,0,20*,red linewidth 3 line 0,0,*cos(pi/4),*sin(pi/4), black radi =

Àrea =


Àrea del cercle 2

Troba el radi d'un cercle d'area :

xrange -15, 15 yrange -15, 15 fcircle 0,0,20*,red linewidth 3 line 0,0,*cos(pi/4),*sin(pi/4), black Àrea =

radi =


Àrea del cercle 3

Troba l'àrea del cercle de cm i la longitud de la seva circumferència:

xrange -15, 15 yrange -15, 15 fcircle 0,0,20*,red linewidth 3 circle 0,0,20*, black = cm

Àrea del cercle=  

Longitud de la circumferència =  


Àrea del sector circular

D'un cercle de cm ens interessa un sector circular de º (s'ha representat de color groc). Trobeu la seva àrea i el seu perímetre.

xrange -15, 15 yrange -15, 15 fcircle 0,0,20*,red linewidth 3 line 0,0,*cos(),*sin(),black line 0,0,*cos(+),*sin(+),black arc 0,0,2*,2*,,+,black fill /2*cos(+/2),/2*sin(+/2),yellow = cm

Sector de º

Àrea del sector circular =  

Perímetre del sector circular =  


Àrea de la corona circular

Troba l'àrea de la corona circular de radis cm i cm.

xrange -15, 15 yrange -15, 15 fcircle 0,0,20*,red fcircle 0,0,20*, white Àrea de la corona circular =  


Mesurar superfícies 01

Utilitzant la unitat d'àrea que s'indica, quina és la mesura de la superfície acolorida?

xrange -0.1, 1.1 yrange -0.1, 1.1 parallel 0,0,0,1,1,0,2, grey parallel 0,0,1,0,0,1,2, grey fill 0.5,0.5, red u. a.   xrange -0.1, 17.1 yrange -0.1, 12.1 parallel 0,0,0,12,1,0,18, grey parallel 0,0,17,0,0,1,13, grey

Superfície acolorida = u. a.


Mesurar superfícies 02

Utilitzant la unitat d'àrea que s'indica, quina és la mesura de la superfície acolorida?

xrange -0.1, 2.1 yrange -0.1, 1.1 parallel 0,0,0,1,2,0,2, grey parallel 0,0,2,0,0,1,2, grey fill 0.5,0.5, red u. a.   xrange -0.1, 17.1 yrange -0.1, 12.1 parallel 0,0,0,12,1,0,18, grey parallel 0,0,17,0,0,1,13, grey

Superfície acolorida = u. a.


Mesurar superfícies 03

Utilitzant la unitat d'àrea que s'indica, quina és la mesura de la superfície acolorida?

xrange -0.1, 0.6 yrange -0.1, 1.1 parallel 0,0,0,1,0.5,0,2, grey parallel 0,0,2,0,0,1,2, grey fill 0.2,0.5, red u. a.   xrange -0.1, 17.1 yrange -0.1, 12.1 parallel 0,0,0,12,1,0,18, grey parallel 0,0,17,0,0,1,13, grey

Superfície acolorida = u. a.


Mesurar superfícies 04

Utilitzant la unitat d'àrea que s'indica, quina és la mesura de la superfície acolorida?

xrange -0.1, 2.1 yrange -0.1, 2.1 parallel 0,0,0,2,2,0,2, grey parallel 0,0,2,0,0,2,2, grey fill 0.5,0.5, red u. a.   xrange -0.1, 17.1 yrange -0.1, 12.1 parallel 0,0,0,12,1,0,18, grey parallel 0,0,17,0,0,1,13, grey

Superfície acolorida = u. a.


Àrea dels paral·lelograms

Donats els paral·lelograms, respon: (totes les mesures que apareixen estan donades en cm)

El paral·lelogram és un:
El seu perímetre és:    
La seva àrea és:    

Problema d'àrees 1

L'àrea d'un rectangle de dm de base és equivalent a la d'un quadrat de cm de costat. Quina és l'altura del rectangle?

La longitud de l'altura del rectangle és de cm.

Problema d'àrees 2

Una gran empresa de transports ha de pintar en els seus camions el nou logotip. A cada camió ha de posar-lo a tres llocs, a darrere i a cada costat. El logotip és el que pots veure a la imatge de dalt. Esta format per tres rombes iguals, les diagonals dels quals han de ser 60 cm i 30 cm. La pintura que volen utilitzar la comercialitzen en pots de litres i té un rendiment teòric de m2 per litre.

A quants camions podran pintar els logotips amb un pot d'aquesta pintura?

camions.


Problema d'àrees 3

Una gran empresa de transports ha de pintar en els seus camions el nou logotip. A cada camió ha de posar-lo a tres llocs, a darrere i a cada costat. El logotip és el que pots veure a la imatge de dalt. Esta format per tres rombes iguals, les diagonals dels quals han de ser 60 cm i 30 cm. La pintura que volen utilitzar la comercialitzen en pots de litres i té un rendiment teòric de m2 per litre.

Si han de pintar els logotips a camions, quants pots han de comprar d'aquesta pintura?

pots.


Polígons regulars 1

Aquí tens un polígon regular de cm de costat i cm d'apotema.

Quants triangles formen el polígon?

Quina és l'àrea d'un d'aquests triangles?  

Quina és l'àrea del polígon?  


Polígons regulars 2

Aquí tens un polígon regular de cm de costat i cm d'apotema.

Quin és el perímetre del polígon?  

Quina és l'àrea del polígon?  


Passar a forma complexa

Expressa en forma complexa aquesta superfície:

=               

Àrea del trapezi

Del trapezi ABCD s'ha dibuixat una altura i té un valor de , trobeu la seva àrea:

xrange -10, +10 yrange -10, +10 fpoly yellow,,,,,,,, linewidth 1 line ,,+,-,green dline ,,+,-,green linewidth 4 lines black,,,,,,,,,, text red,-0.3,-0.2, large, A text red,+0.3,-0.2, large, B text red,+0.3,+1, large, C text red,-0.3,+1, large, D AB =

DC =

Àrea =


Àrea del triangle

Del triangle ABC s'ha dibuixat l'altura corresponent al vèrtex i té una valor de , trobeu la seva àrea:

xrange , yrange , linewidth 6 fpoly yellow,0,0,,,, linewidth 1 line ,,+,-,green dline ,,+,-,green linewidth 3 line 0,0,,,black line 0,0,,,black line ,,,,black text red,-(+)/12,-(+)/12, large, A text red,+(2*-)/12,+()/12, large, B text red,-(-2*)/10,-(-2*)/10, large, C AB =

AC =

BC =

Àrea =


Nom de les unitats agràries

Fes les parelles correctes

Unitats agràries

Completa:
1 ha = a 1 a = ca
1 ha = hm2 1 ha = m2
1 a = dam2 1 ca = m2

Problema amb unitats agràries 1

Una pineda té una extensió de ha. Si es considera que, de mitjana, hi ha un pi cada 25 m2, quants pins hi ha a la pineda?

A la pineda hi ha pins

Problema amb unitats agràries 2

Si es considera que, de mitjana, hi ha un pi cada 25 m2 , quina superfície (en ha) ha de tenir una pineda per allotjar pins?

La pineda ha de tenir una superfície de ha
The most recent version