!! used as default html header if there is none in the selected theme. Circumferčncia i polígons

Circumferčncia i polígons --- Introducció ---

Aquest mňdul conté actualment 12 exercicis sobre la circumferčncia, els seus elements i polígons regulars incrits en una circumferčncia.

Circumferčncia 1

La és una línia , tancada i plana, els punts de la qual d'un punt interior que s'anomena .


Circumferčncia 2

D'acord amb el grŕfic, fes parelles:

xrange -4.1, 4.1 yrange -4.1, 4.1 arc 0,0,,,0,360,grey linewidth 2 line ,,-,-, line 0,0,,, line ,,,, arc 0,0,,,,, linewidth 6 point 0,0,

Circumferčncia 3

Fes parelles:


Circumferčncia 4

Donades la recta i la circumferčncia següents, respon:

La recta és

Circumferčncia 5

D'acord amb el grŕfic, fes parelles:

xrange -4.1, 4.1 yrange -4.1, 4.1 linewidth 2 arc 0,0,2*,2*,0,360, plot , (()^2+()^2-()*x)/() line 0,0,,, linewidth 6 point ,, point 0,0,
La recta tangent i el radi del punt de tangčncia formen angles , és per aixň que la recta tangent i el radi del punt de tangčncia són

Circumferčncia 6

Quin és el valor del nombre ? Has de posar un mínim de 2 xifres decimals.

=

Circumferčncia 7

Donada una circumferčncia de radi r = cm.

Quina és la longitud del diŕmetre de la circumferčncia? cm.

Quina és la longitud de la circumferčncia? cm.


Circumferčncia 8

Tria el nom adequat de la part acolorida de cada figura:


Circumferčncia 9

Calcula la longitud d'un quadrant d'una circumferčncia de cm de radi.

cm.

Circumferčncia 10

Una circumferčncia té una longitud de cm. Quant mesura el radi r de la circumferčncia?.

r = cm.

Circumferčncia 11

La figura següent mostra un inscrit en una circumferčncia de centre O.
També s'han dibuixat els segments que uneixen el centre de la circumferčncia amb cadascun dels včrtexs del .

Amb aquests segments, en quants triangles ha quedat dividit el ?

Quant mesura l'angle AOB dibuixat? ş

Com són les longituds dels segments AO i BO?

Així, el triangle AOB és

Per tant, els angles OAB i OBA són i l'amplitud de cadascun és de ş


Circumferčncia 12

La figura següent mostra un hexŕgon regular inscrit en una circumferčncia de centre O.
També s'han dibuixat els segments que uneixen el centre de la circumferčncia amb cadascun dels včrtexs de l'hexŕgon regular.

Amb aquests segments, en quants triangles ha quedat dividit l'hexŕgon regular?

Quant mesura l'angle AOB dibuixat? ş

Com són les longituds dels segments AO i BO?

Per tant, els angles OAB i OBA són i l'amplitud de cadascun és de ş

Així, el triangle AOB és

La longitud del d'un hexŕgon regular coincideix amb la longitud del de la circumferčncia circumscrita.

Quin és el perímetre d'un hexŕgon regular inscrit en una circumferčncia de radi r = cm? cm The most recent version