!! used as default html header if there is none in the selected theme. Nombres decimals

Nombres decimals --- Introducció ---

Aquest mòdul conté actualment 16 exercicis sobre nombres decimals, operacions, aproximacions, ...

Aproximar

Donat el nombre següent, respon:

Truncament a les

Arrodoniment a les


Op. combinades amb decimals 1

Calcula
+ · + =

Op. combinades amb decimals 2

Calcula
· + · =

Op. combinades amb decimals 3

Calcula
+ · ( + ) - =

Dividir decimals 1

Calcula
: =

Fracció generatriu

A partir de quina fracció irreductible s'obté el nombre decimal ?

Si la solució fos has de posar 2/3.

=

Ordenar decimals 1

Posa el signe corresponent:


Multiplicar i dividir per pot. de 10

Calcula
· =

: =

Multiplicar decimals 1

Calcula
· =

Restar decimals

Calcula
- =

Sumar decimals 1

Calcula
+ =

Sumar decimals 2

Calcula
+ + =

Sumar i restar decimals 1

Calcula
- ( - ) =

Sumar i restar decimals 2

Calcula
- ( + ) =

Sumar i restar decimals 3

Calcula
- + =

Multip. i div. per unitats decimals

Calcula
· =

: =
The most recent version