!! used as default html header if there is none in the selected theme. Divisibilitat

Divisibilitat --- Introducció ---

Aquest mòdul conté actualment 27 exercicis sobre divisibilitat.

Divisibilitat 01

Donada la divisió:

xrange -4.1, 4.1 yrange -4.1, 4.1 line 0,0,0,1,black line 0,0,2,0,black text black,-1.5,1,large, text black,0.5,1,large, text black,-1.3,-0.3,large, text black,0.5,-0.3,large,
perquè un nombre exacte de vegades.

Divisibilitat 02

Fes les parelles correctes

Divisibilitat 03


Divisibilitat 04


Divisibilitat 05

Digues si és cert o fals:


Divisibilitat 06

Completa les frases:


Divisibilitat 07

Classifica els nombres següents en primers o compostos:

Primers =

Compostos =


Divisibilitat 07a

Classifica els nombres de sota en primers o compostos:

Primers

Compostos


Divisibilitat 08

Factoritza


Divisibilitat 09

Factoritza

Si l'exponent és 1, en aquest exercici, l'has de posar.

= · ·


Divisibilitat 09a

Factoritza

=

Has d'utilitzar ^ per indicar els exponents i * per les multiplicacions. Exemple: 12 = 2^2*3

Divisibilitat 10

Troba tots els divisors de

D() =
Així, és compost o primer?

Divisibilitat 11

Coneguts tots els divisors de i de

D() =

D() =

Quins són els divisors comuns?

CD(,) =

Quins és el màxim comú divisor?

MCD(,) =


Divisibilitat 11a

Coneguts tots els divisors de , de i de

D() =

D() =

D() =

Quins són els divisors comuns?

CD(,,) =

Quins és el màxim comú divisor?

MCD(,,) =


Divisibilitat 12

Coneguts els següents múltiples de i , troba el mcm(,).

M() = { ...}

M() = { ...}

mcm(,) =

Divisibilitat 12a

A partir de la descomposició en factors primers, el màxim comú divisor de diversos nombres s'obté multiplicant els factors d'aquests nombres, elevats a l'exponent amb que apareixen a la descomposició.

Divisibilitat 12b

A partir de la descomposició en factors primers, el mínim comú múltiple de diversos nombres s'obté multiplicant els factors d'aquests nombres, elevats a l'exponent amb que apareixen a la descomposició.

Divisibilitat 13

Conegudes les factoritzacions de i , troba el MCD (, ).

=

=

MCD (, ) = =

Primer has de posar la factorització, utilitzant ^ pels exponents i * pel producte, i finalment, el resultat.


Divisibilitat 14

Conegudes les factoritzacions de i , troba el mcm(,).

=

=

mcm(,) = =

Primer has de posar la factorització, utilitzant ^ pels exponents i * pel producte, i finalment, el resultat.


Divisibilitat 15

Troba el MCD i el mcm de i

MCD (, ) =

mcm (, ) =


Divisor 01

Quin és el residu de dividir entre ?

Residu =

Això vol dir que en un nombre exacte de vegades.

És per això que diem que de .


Divisor 02

perquè un nombre exacte de vegades.

Múltiple 01

Quin és el residu de dividir entre ?

Residu =

Això vol dir que un nombre exacte de vegades.

És per això que diem que de .


Múltiple 02

perquè un nombre exacte de vegades.

Múltiple 03

Escriu els primers múltiples de :

M() =
.

Múltiple 04

Escriu un nombre comprés entre i que sigui múltiple de :

. The most recent version