!! used as default html header if there is none in the selected theme. OEF fraccions

OEF fraccions --- Introducció ---

Aquest mòdul actualment conté 25 exercicis sobre fraccions.

Altres exercicis sobre :

Correspondència entre iguals 3

Estableix la correspondència entre fraccions equivalents.


Correspondència entre iguals 4

Estableix la correspondència entre fraccions equivalents.


Correspondència entre iguals 5

Estableix la correspondència entre fraccions iguals.


Correspondència entre inverses 3

Estableix la correspondència entre les fraccions i les seves inverses.


Correspondència entre inverses 4

Estableix la correspondència entre les fraccions i les seves inverses.


Correspondència entre inverses 5

Estableix la correspondència entre les fraccions i les seves inverses.


Construir igualtat 10

Construeix dues fraccions iguals amb els números donats a sota.

  =  

Construir igualtat 4

Construir dues fraccions iguals amb els nombres donats a sota.

  =  

Construir igualtat 5

Construir dues fraccions iguals amb els nombres donats a sota.

  =  

Construir igualtat 6

Construir dues fraccions iguals amb els nombres donats a sota.

  =  

Construir igualtat 8

Construir dues fraccions iguals amb els nombres donats a sota.

  =  

Fraccions iguals Ia

De les fraccions presentades a sota, tria'n que siguin iguals.

Les fraccions iguals: =

Fraccions iguals Ib

De les fraccions presentades a sota, tria'n que siguin iguals.

Les fraccions iguals: =

Fraccions iguals Ic

De les fraccions presentades a sota, tria'n que siguin iguals.

Les fraccions iguals: =

Fraccions iguals IIa

De les fraccions presentades a sota, tria'n que siguin iguals.

Primer parell: =
Segon parell: =

Fraccions iguals IIb

De les fraccions presentades a sota, tria'n que siguin iguals.

Primer parell: =
Segon parell: =

Fraccions iguals IIIa

De les fraccions presentades a sota, tria'n que siguin iguals.

Primer parell: =
Segon parell: =
Tercer parell: =

Fraccions iguals IIIb

De les fraccions presentades a sota, tria'n que siguin iguals.

Primer parell: =
Segon parell: =
Tercer parell: =

Suma guiada

Calcula la suma següent.

Tria com has de començar:


Denominador perdut

Omple el per establir la igualtat:

  =  

Perdut el denominador de la inversa

Omple el per establir la igualtat:

       =  1

Perdut el denominador d'una suma

Omple el per establir la igualtat:

       =  1

Numerador perdut

Omple el per establir la igualtat:

  =  

Perdut el numerador de la inversa

Omple el per establir la igualtat:

       =  1

Perdut el numerador d'una suma

Omple el per establir la igualtat:

       =  1
The most recent version