!! used as default html header if there is none in the selected theme. Multiplicació Divisió 6è

Multiplicació Divisió 6è --- Introducció ---

Aquest mòdul recull de moment 4 exercicis sobre la multiplicació i la divisió per a les classes de sisè, en particulier de les operacions portant-ne.

Descomposar 6e


Per a cada nombre, trobeu una multiplicació :
(Cal que cada factor sigui estrictament inferior a 10)

  =     ·  
  =     ·  
  =     ·  
  =     ·  

Divisió portant-ne A


Fer la divisió següent :
( Has d'omplir totes les etiquetes amb les xifres )


Multiplicació


Fer la multiplicació següent :
( Has d'omplir totes les etiquetes amb les xifres )
    
    

     
    
   

   

Taula 6e


Completar la taula de multiplicar :

  X  
   
The most recent version

  • Description: multiplicacions, divisions, operacions. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games
  • Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, , multiplicació, divisió, taula, operacions, factor