!! used as default html header if there is none in the selected theme. Proporcionalitat numèrica. Percentatges

Proporcionalitat numèrica. Percentatges --- Introducció ---

Aquest mòdul conté de moment 36 exercicis sobre proporcionalitat numèrica i percentatges.

Magnituds directament proporcionals 1

Hem d'anar a comprar i voldríem tenir la informació següent. Omple els forats:
1
2
3
4
5

Molt bé.

Fixa't amb aquestes magnituds,

quantitat de que comprem

quantitat de diners que paguem per la compra

i completa les frases:

Si en comprem , paguem .

Si en comprem , paguem .

És per això que diem que aquestes magnituds són .


Magnituds directament proporcionals 1.1

Raona si els parells de magnituds següent són o no directament proporcionals:

a.

b.

c.


Magnituds directament proporcionals 2

Omple els forats següents per tal que les magnituds A i B siguin directament proporcionals:
A B

1

Magnituds directament proporcionals 3

De dues magnituds A i B coneixem els següents parells de valors relacionats:
A B

Per a cada parella de valors, fes la divisió entre el valor de B i el corresponent valor d'A

valor de B
1a fila
=
=
valor d'A
 
valor de B
2a fila
=
=
valor d'A
 
valor de B
3a fila
=
=
valor d'A
 

Els resultats d'aquestes divisions tots iguals. Això vol dir que les magnituds A i B directament proporcionals.


Magnituds directament proporcionals 4

De dues magnituds A i B coneixem els següents parells de valors relacionats:
A B

Les magnituds A i B directament proporcionals.

Magnituds directament proporcionals 5

De dues magnituds A i B coneixem els següents parells de valors relacionats:
A B

Comprova que les magnituds A i B són directament proporcionals.

Quina és la constant de proporcionalitat?


Percentatges 1

Escriu el percentatge en forma de raó, i la raó en forma de percentatge. Finalment, expressa-ho també en forma decimal (en tant per 1).

% =
=
100


=
= % =
100

Percentatges 2

Troba el % de .

% de =

Percentatges 3

Troba el % de .

% de =

Percentatges 4

Troba el % de .

% de =

Percentatges 5

Troba el valor de N a l'expressió:

N =


Percentatges 6

Una empresa que fabrica cargols vol analitzar la qualitat d'una de les seves màquines. S'han analitzat cargols dels quals eren defectuosos. Quin percentatge de cargols defectuosos produeix aquesta màquina?

El % dels cargols fabricats per aquesta màquina són defectuosos.


Percentatges 7

Uns pares han rebut un premi en un sorteig i decideixen regalar un % a cadascun dels seus fills. Si cada fill rep €, quina era la quantitat de diners del premi?

El premi que han rebut els pares era de €.


Percentatges 8

Un objecte està valorat inicialment en €. Quin serà el valor final si se li aplica un del %?

El valor final serà de €.


Percentatges 9

Per un objecte al que se li ha aplicat un del % hem acabat pagant €. Quin era el preu inicial de l'objecte?

El valor inicial era de €.


Percentatges 10

Per un objecte que inicialment valia € hem acabat pagant €. Quin és el percentatge de que ens han aplicat?

Ens han aplicat un del %.


Anem al mercat

En Pere va pagar € per kg de taronges. Quants kg va comprar en Marc si va pagar €?

En Marc va comprar kg de taronges.

Salari d'un obrer

Un obrer guanya € per hores de feina. Quant guanyarà si treballa hores?

L'obrer guanyarà €.

Viatge en tren

Un tren triga hores en recórrer km. Si manté la velocitat constant, quant temps trigarà en recórrer km?

El tren trigarà hores.

Escala d'un mapa

L'escala d'un mapa és 1:. La distància en el mapa entre dues ciutats és cm, quina distància les separa realment?

La distància real entre les dues ciutats és de km.

Granja

Si gallines consumeixen kg de pinso, quant pinso consumiran gallines?

gallines consumiran kg de pinso.

Canvi de divises

Amb la informació següent,

1 €
1 €
1 €

Quants ens donaran per €?

€ =

Quants € ens donaran per ?

= €


Proporcions 1

De dues magnituds A i B coneixem els següents parells de valors relacionats:
A B
Completa les caselles següents per formar la proporció corresponent:


=


=


=


=

Proporcions 2

Amb els valors relacionats de dues magnituds s'ha establert la següent proporció:

Tria qui són els extrems i qui els mitjans d'aquesta proporció.

Extrems:

Mitjans:

Molt bé

Extrems: i . El producte dels extrems és

Mitjans: i . El producte dels mitjans és


Proporcions 3

Troba el terme que falta en la proporció següent:


=


=


=


=

Proporcions 4

Troba el terme que falta en la proporció següent:


=


=


=


=

Proporcions 5

Les raons següents,


i
formen una proporció?

Proporcions 6

Escriu una raó per tal de formar una proporció:


=

Problema 1

Si barres de pa costen €, Quan costen barres de pa?

barres de pa costen €

Problema 2

Si g de patates fregides contenen g de greixos, quina quantitat de greixos hi ha en g de patates fregides?

En g de patates fregides hi ha g de greixos

Problema 3

Si per entrades al cinema hem pagat €, quan costen entrades?

entrades al cinema costen €

Problema 4

Si barres de pa costen €, Quantes barres de pa hem comprat si hem pagat €?

Hem comprat barres de pa

Problema 5

Si per entrades al cinema hem pagat €, quantes entrades han comprat els nostres amics si han pagat €?

Han comprat entrades al cinema

Problema 6

El CB Vendrell va pagar € per pilotes de bàsquet. Quant haurà de pagar el CB Calafell per pilotes? Quantes pilotes va comprar el CB L'Arboç si va pagar €?

El CB Calafell haurà de pagar €.

El CB L'Arboç ha comprat pilotes.

Recepta de cuina

Seguint les instruccions de la recepta de l'esquerra has de preparar per a persones. Quina quantitat del següent ingredient has de posar?

Per a persones calen de .
The most recent version