!! used as default html header if there is none in the selected theme. Sistema sexagesimal (Angles)

Sistema sexagesimal (Angles) --- Introducció ---

Aquest mòdul conté actualment 8 exercicis sobre el sistema sexagesimal per mesurar angles i operacions en aquest sistema.

Formes complexa i incomplexa

L'angle = , està expressat en forma complexa o incomplexa?


Pas de complexa a incomplexa

Expressa l'angle següent en :

=

Pas de incomplexa a complexa

Expressa l'angle següent en forma complexa:

= º ' ''

Canvi d'unitats

Expressa l'angle següent en :

=

Suma

Donats els angles i

= º ' ''

= º ' ''

Trobeu el resultat de l'operació:

+ = º ' ''

Resta

Donats els angles i

= º ' ''

= º ' ''

Trobeu el resultat de l'operació:

- = º ' ''

Multiplicació per un nombre natural

Donat l'angle = º ' ''

Trobeu el resultat de l'operació:

· = º ' ''

Divisió per un nombre natural

Donat l'angle = º ' ''

Troba el resultat de l'operació:

º ' ''
The most recent version