!! used as default html header if there is none in the selected theme. Sistema mètric

Sistema mètric --- Introducció ---

Aquest mòdul conté actualment 16 exercicis sobre el sistema mètric decimal.

Canvi d'unitats 1

Per passar de a s'ha de per


Canvi d'unitats 2

Passa a la unitat fonamental corresponent la següent unitat:

=

Canvi d'unitats 3

Quants són ?

=

Passar a incomplexa 1

Quants són ?

=

Passar a incomplexa 2

Quants quadrats són ?

= 2

Mesures de superfície 1

Fes les parelles correctes

Mesures de superfície 2

Tria l'opció correcta:

1 2 =

Mesures de superfície 3

Per passar de 2 a 2 s'ha de per


Mesures de superfície 4

Quants quadrats són quadrats?

2 = 2

Unitats

Omple la taula:

Magnitud quilo hecto deca unitat fonamental deci centi mil·li
Longitud m
Massa g
Capacitat L

Nom de les unitats

Fes les parelles correctes

Valor de les unitats

Fes les parelles correctes

Mesures de volum 1

Fes les parelles correctes

Mesures de volum 2

Tria l'opció correcta:

1 3 =

Mesures de volum 3

Per passar de 3 a 3 s'ha de per


Mesures de volum 4

Quants cúbics són cúbics?

3 = 3
The most recent version