!! used as default html header if there is none in the selected theme. Sistema sexagesimal (Temps)

Sistema sexagesimal (Temps) --- Introducció ---

Aquest mòdul conté realment 8 exercicis sobre .....

Formes complexa i incomplexa

La següent mesura esta expressada en forma complexa o incomplexa?


Pas de complexa a incomplexa

Expressa la mesura següent en :

=

Pas de incomplexa a complexa

Expressa la mesura següent en forma complexa:

= h min s

Canvi d'unitats

Expressa la mesura de temps següent en :

=

Suma

Troba el resultat de l'operació:

h min s + h min s = h min s

Resta

Troba el resultat de l'operació:

h min s - h min s = h min s

Multiplicació per un nombre natural

Troba el resultat de l'operació:

· ( h min s ) = h min s

Divisió per un nombre natural

Troba el resultat de l'operació:

( h min s ) : = h min s
The most recent version