!! used as default html header if there is none in the selected theme. OEF Potències de nombres

OEF Potències de nombres --- Introducció ---

Aquest mòdul inclou, per ara, 19 exercicis sobre potències d'un nombre, potències de 10, l'enquadrament entre potències de 10 i la notació científica.

Nombres decimals i potències de 10

Escriure el nombre de dues maneres:

Definició de notació científica

Expressa en notació científica el número següent:

Definició de potències de 10

Determineu el valor del número següent:
La resposta ha de ser un nombre enter o decimal.

Definició de potència, exponent enter positiu

Determinar el valor del nombre següent:

Definició de potència, exponent enter

Determinar el valor del nombre següent:
El resultat ha der un enter o una fracció irreductible.

Enquadrament de nombres decimals

Donar un enquadrement del nombre entre dues potències de 10 consecutives.
10 < 10

Operació 1

Completa la igualtat perquè es verifiqui:
Donar el resultat de la forma .

Operació 2

Completa la igualtat perquè es verifiqui:
Donar el resultat de la forma .

Ordre de magnitud

Determineu un ordre de magnitud del nombre donat:
Si és necessari, l'exponent de la potència pot ser zero.

Potència d'un nombre

Escriure en forma de potència d'un enter (amb la màxima potència possible) :
=

Potències de 10

Escriure el nombre següent de la forma = 10

Potències

El nombre times times és . Escriu-lo com a producte de potències:
times times = times = times = -
times = -\

Potència 2

Calcula sense calculadora:

Potència de 2 a 4

Calcula sense calculadora:

Potència 2, multiplicació i suma

Calcula sense calculadora:

Potència 2, multiplicació i resta

Calcula sense calculadora:

Potència 2, multiplicació i suma o resta

Calcula sense calculadora:

Taula de potències

Completa la taula:
     

Taula de potències II

Completa la taula:
The most recent version