!! used as default html header if there is none in the selected theme. Nombres enters a 2n ESO

Nombres enters a 2n ESO --- Introducció ---

Aquest mòdul conté actualment 43 exercicis sobre nombres enters.

Activitat 01

Fes les parelles adequades:


Activitat 02

Expressa les situacions següents mitjançant nombres enters:

Situació Nombre enter

Activitat 03

Determina el valor de n en les igualtats següents i indica de quin tipus de nombre es tracta:

+ n = ; n =

n + = ; n =


Activitat 04

Escriu els nombres que et demanen a continuació:

Sigui enter, però no natural

Sigui enter i natural

Sigui enter negatiu

Sigui enter positiu

No sigui ni positiu ni negatiu


Activitat 05

Representa a la recta el nombre enter :

Has de clicar al punt d'aquesta recta que correspongui al


Activitat 06

Indica els nombres enters que corresponen a cada lletra:

rangex rangey arrow ,0,,0,10, black parallel ,-0.1,,0.1,1,0,21, black text black, 0.95,0.4, normal, 1 text black, -0.05,0.4, normal, 0 text black, -0.04,0.4, normal, A text black, -0.04,0.4, normal, B text black, -0.04,0.4, normal, C text black, -0.04,0.4, normal, D

A =

B =

C =

D =


Activitat 07

Tria el símbol que correspongui en cada cas:


Activitat 08

Ordena els següents nombres enters :


Activitat 09

Fes la suma de nombres enters:

+

rangex rangey arrow ,0,,0,10, black linewidth 6 arrow 0, 0, , ,10, red linewidth 4 arrow , , +, +,10, green linewidth 1 parallel ,-0.1,,0.1,1,0,21, black text black, -1.09,0.4, normal, -1 text black, -2.09,0.4, normal, -2 text black, -3.09,0.4, normal, -3 text black, -4.09,0.4, normal, -4 text black, -5.09,0.4, normal, -5 text black, -6.09,0.4, normal, -6 text black, -7.09,0.4, normal, -7 text black, -8.09,0.4, normal, -8 text black, -9.09,0.4, normal, -9 text black, -0.05,0.4, normal, 0 text black, 0.95,0.4, normal, 1 text black, 1.95,0.4, normal, 2 text black, 2.95,0.4, normal, 3 text black, 3.95,0.4, normal, 4 text black, 4.95,0.4, normal, 5 text black, 5.95,0.4, normal, 6 text black, 6.95,0.4, normal, 7 text black, 7.95,0.4, normal, 8 text black, 8.95,0.4, normal, 9

Així que : + =


Activitat 10

Efectua la suma següent:

+ =


Activitat 11

Troba el valor de a en la suma següent:

=

a =


Activitat 12

Calcula:

+ + =


Activitat 13

Calcula:

+ + + =


Activitat 14

Calcula:

+ + + + =

Activitat 15

Qui és l'oposat de ?

Qui és -()?


Activitat 16

Si a = i b = , calcula:

a + b =

-a + b =

-b + a =


Activitat 17

Efectua la resta següent:

- =


Activitat 18

Efectua les operacions següents:

· =

: =


Activitat 19

Expressa el producte en forma de potència:

= ( )

Activitat 20

Calcula :

() =

- =


Activitat 21

Completa les frases:

El resultat de () és .

El resultat de - és .

El resultat de és .


Activitat 22

Completa les frases:

El resultat d'una potència de base negativa i exponent parell és sempre .

El resultat d'una potència de base negativa i exponent senar és sempre .

El resultat d'una potència de base positiva és sempre .


Activitat 23

Calcula:

= .


Activitat 24

Calcula:

= .

The most recent version