!! used as default html header if there is none in the selected theme. Equacions de 1r grau

Equacions de 1r grau --- Introducció ---

Aquest mòdul conté actualment 30 exercicis sobre llenguatge algèbric, expressions algèbriques, operacions amb expressions algèbriques, identitats notables i equacions de 1r grau.

01 Equació de 1r grau

Resol l'equació:

Solució:

x =

02 Equació de 1r grau

Resol l'equació:

Solució:

x =

03 Equació de 1r grau

Resol l'equació:

Solució:

x =

04 Equació de 1r grau

Resol l'equació:

Solució:

x =

05 Equació de 1r grau

Resol l'equació:

Solució:

x =

06 Equació de 1r grau

Resol l'equació:

Solució:

x =
The most recent version