!! used as default html header if there is none in the selected theme. Introducció als nombres racionals a 2n ESO

Introducció als nombres racionals a 2n ESO --- Introducció ---

Aquest mòdul conté actualment 30 exercicis sobre fraccions.

Fraccions 01

El que es dibuixa depèn d'un bucle for

xrange -4.1, 4.1 yrange -4.1, 4.1 linewidth 6

Operacions 01

Calculeu:

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.


Operacions 02

Calculeu:

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.


Multiplicar fraccions

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.


Dividir fraccions

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.


Restar fraccions

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.


Sumar fraccions

Calculeu:

=

Heu d'escriure el resultat de la forma més simplificada possible.

The most recent version