!! used as default html header if there is none in the selected theme. Balança

Balança --- Introducció ---

Balança és una eina per resoldre una equació pas a pas, modelitzada per una balança equilibrada on una de les masses és desconeguda. Al final, quan es diu que l'exercici està acabat, s'adjudica una puntuació en base al nombre d'errors de càlcul, al nombre d'errors de raonament i al nombre de passos (a menys que es desactivi l'opció a continuació).

Aquest mòdul va ser creat sobre el model de resolució lliure d'equacions, desigualtats i sistemes d'equacions : veure aquest altre mòdul



Detalls sobre la forma de l'enunciat; :
FormaEquació
1aX+b=c
2aX+b=cX+d
3e(aX+b)=cX+d
The most recent version