!! used as default html header if there is none in the selected theme. OEF Potències 2

OEF Potències 2 --- Introducció ---

Aquest mòdul conté, per ara, 41 exercicis de càlcul amb potències de 10 i de potències generals.

Els exercicis que comencen per SC demanen escriure els resultats en notació científica (hi ha disponible una versió sense aquest requisit sota el mateix títol i sense el SC) .


Produit*


Calculer l'expression suivante :

Produit 2*


Calculer l'expression suivante :

Quotient et produit*


Calculer l'expression suivante :

Quotient*


Calculer l'expression suivante :

Puissance de 10 et somme 2a*


Calculer l'expression suivante :

Puissance de 10 et somme 3b*


Calculer l'expression suivante :

Puissance de 10 et somme 2b*


Calculer l'expression suivante :

Puissance de 10 et somme 3a*


Calculer l'expression suivante :

Somme quotient et puissance A*


Calculer l'expression suivante :

Somme quotient et puissance B*


Calculer l'expression suivante :

Les quatre règles


Calculer l'expression suivante :
.
Calculer les expressions suivantes :
 • .

Les quatre règles (puissance 10)


Calculer l'expression suivante :
.
Calculer les expressions suivantes :
 • .

Décalage de la virgule 1


Compléter l'égalité suivante :
.
Compléter les égalités suivantes :
 • .

Décalage de la virgule 2


Compléter l'égalité suivante :
.
Compléter les égalités suivantes :
 • .

Ecriture décimale


Ecrire sous forme décimale le nombre suivant :
.
Ecrire sous forme décimale les nombres suivants :
 • .

Inverse de puissance de 10


Calculer l'expression suivante :
.
Calculer les expressions suivantes :
 • .

Inverse de puissance


Compléter l'égalité suivante suivante :
.
Compléter les égalités suivantes :
 • .

Les trois règles


Calculer l'expression suivante :
.
Calculer les expressions suivantes :
 • .

Produit


Calculer l'expression suivante et donner l'écriture scientifique du résultat :
Calculer les expressions suivantes et donner l'écriture scientifique des résultats :
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Produit de puissances de 10


Calculer l'expression suivante :
.
Calculer les expressions suivantes :
 • .

SC produit 2


Calculer l'expression suivante et donner l'écriture scientifique du résultat :
Calculer les expressions suivantes et donner l'écriture scientifique des résultats :
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Produit de puissances


Compléter l'égalité suivante suivante :
.
Compléter les égalités suivantes :
 • .

Puissance 1


Calculer la valeur exacte de l'expression suivante :


Votre réponse :
= .
Vous pouvez écrire votre résultat sous forme d'une fraction irréductible ou sous forme décimale (si elle existe).

Puissance 2


Calculer la valeur exacte de l'expression suivante :


Votre réponse :
= .
Vous pouvez écrire votre résultat sous forme d'une fraction irréductible ou sous forme décimale (si elle existe).

Puissance 3


Calculer la valeur exacte de l'expression suivante :


Votre réponse :
= .
Vous pouvez écrire votre résultat sous forme d'une fraction irréductible ou sous forme décimale (si elle existe).

Puissance d'un entier


Ecrire sous forme décimale le nombre suivant :
.
Ecrire sous forme décimale les nombres suivants :
 • .

Puissance d'un entier 2


On demande de calculer . trouve , trouve et trouve . Qui a donné la bonne réponse ?

Puissance de puissance de 10


Calculer l'expression suivante :
.
Calculer les expressions suivantes :
 • .

Puissance de puissance


Compléter l'égalité suivante suivante :
.
Compléter les égalités suivantes :
 • .

SC quotient et produit


Calculer l'expression suivante et donner l'écriture scientifique du résultat :
Calculer les expressions suivantes et donner l'écriture scientifique des résultats :
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

SC quotient


Calculer l'expression suivante et donner l'écriture scientifique du résultat :
Calculer les expressions suivantes et donner l'écriture scientifique des résultats :
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Quotient de puissances de 10


Calculer l'expression suivante :
.
Calculer les expressions suivantes :
 • .

Quotient de puissance


Compléter l'égalité suivante suivante :
.
Compléter les égalités suivantes :
 • .

Opérations et puissance de 10


Calculer l'expression suivante :
.
Calculer les expressions suivantes :
 • .

Opérations et puissance


Compléter l'égalité suivante suivante :
.
Compléter les égalités suivantes :
 • .

SC puissance de 10 et somme 2a


Calculer l'expression suivante et donner l'écriture scientifique du résultat :
Calculer les expressions suivantes et donner l'écriture scientifique des résultats :
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

SC puissance de 10 et somme 3b


Calculer l'expression suivante et donner l'écriture scientifique du résultat :
Calculer les expressions suivantes et donner l'écriture scientifique des résultats :
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

SC puissance de 10 et somme 2b


Calculer l'expression suivante et donner l'écriture scientifique du résultat :
Calculer les expressions suivantes et donner l'écriture scientifique des résultats :
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

SC puissance de 10 et somme 3a


Calculer l'expression suivante et donner l'écriture scientifique du résultat :
Calculer les expressions suivantes et donner l'écriture scientifique des résultats :
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

SC somme quotient et puissance A


Calculer l'expression suivante et donner l'écriture scientifique du résultat :
Calculer les expressions suivantes et donner l'écriture scientifique des résultats :
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

SC somme quotient et puissance B


Calculer l'expression suivante et donner l'écriture scientifique du résultat :
Calculer les expressions suivantes et donner l'écriture scientifique des résultats :
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
The most recent version