!! used as default html header if there is none in the selected theme. Pitągores

Pitągores --- Introducció ---

Aquest mņdul es reuneix per ara 5 exercicis sobre programes de cąlcul.

Teorema de Pitągores (amb applet).

Considerant el triangle ABC tal que AB= i AC=.
Quina ha de ser la longitud de la part BC de manera que el triangle ABC sigui rectangle en A?

Aprčs heu fet els vostres cąlculs, podeu mostrar el triangle oposat per veure-ho abans de validar la vostra resposta. La teva nota no disminuirą.
Per moure el quadrat, utilitzeu el punt vermell.

Introduļu el vostre valor BC :


Resposta: la longitud de BC ha de ser :

"Pitągores 1".

Completeu el programa de cąlcul a continuació, que permet calcular la longitud de la hipotenusa en un triangle rectangle.
Doneu valors decimals arrodonits a .

Primer costat de
l'angle recte (catet 1):
Segon costat
des de l'angle recte (catet 2) :
Posem
quadrat.
Posem
quadrat.
Afegim.
Prenem
l'arrel
quadrada.
Hipotenusa :


"Pitągores 2".

Completeu el programa de cąlcul a continuació, que permet calcular la longitud d'un costat de l'angle recte en un triangle rectangle.
Doneu valors decimals arrodonits a .

Primer costat de
l'angle recte (catet 1):
Segon costat
de l'angle recte (catet 2) :
Posem al
quadrat.
Prenem
l'arrel
quadrada.
Restem.
Posem al
quadrat.
Hipotenusa :


Raonament (Teorema).

Resoldre el següent exercici restaurant el raonament amb les etiquetes blaves a la part inferior.
xrange -60,60 yrange -60,60 rotation triangle -15,40,30,40,30,-37,black line 20,40,20,30,black line 20,30,30,30,black text black,-20,45,medium, text black,35,45,medium, text black,35,-42,medium,
El dibuix no estą a escala.Raonament (recķproc).

Resoldre el següent exercici restaurant el raonament amb les etiquetes blaves a la part inferior.
xrange -60,60 yrange -60,60 rotation triangle -15,40,30,40,30,-37,black text black,-20,45,medium, text black,35,45,medium, text black,35,-42,medium,
El dibuix no estą a escala.

és un triangle tal que
; ; i
The most recent version