!! used as default html header if there is none in the selected theme. Equacions de 2n grau i biquadrades

Equacions de 2n grau i biquadrades --- Introducció ---

Aquest mòdul conté realment 13 exercicis sobre equacions de 2n grau i biquadrades.

00 Equació de 2n grau

Omple els requadres amb números diferents per tal de fer certa la igualtat:

² =

² =

01 Equació de 2n grau

Donada l'equació:

Quantes solucions té?

Molt bé!

I la solució és:

No ho has encertat!

L'equació té una única solució. I és:

Molt bé!

I les solucions són:

No ho has encertat!

L'equació té dues solucions. I les solucions són:

Si n'hi ha més d'una, les has de posar separades amb coma. Per exemple: 4,-7. Pots posar-les en l'ordre que vulguis.


02 Equació de 2n grau

Donada l'equació:

Quantes solucions té?

Molt bé!

I la solució és:

No ho has encertat!

L'equació té una única solució. I és:

Molt bé!

I les solucions són:

No ho has encertat!

L'equació té dues solucions. I les solucions són:

Si n'hi ha més d'una, les has de posar separades amb coma. Per exemple: 4,-7. Pots posar-les en l'ordre que vulguis.


03 Equació de 2n grau

Donada l'equació:

Quantes solucions té?

Molt bé!

I la solució és:

No ho has encertat!

L'equació té una única solució. I és:

Molt bé!

I les solucions són:

No ho has encertat!

L'equació té dues solucions. I les solucions són:

Si n'hi ha més d'una, les has de posar separades amb coma. Per exemple: 4,-7. Pots posar-les en l'ordre que vulguis.


04 Equació de 2n grau

Donada l'equació:

Quantes solucions té?

Molt bé!

I la solució és:

No ho has encertat!

L'equació té una única solució. I és:

Molt bé!

I les solucions són:

No ho has encertat!

L'equació té dues solucions. I les solucions són:

Si n'hi ha més d'una, les has de posar separades amb coma. Per exemple: 4,-7. Pots posar-les en l'ordre que vulguis.


05 Equació de 2n grau

Donada l'equació:

Quantes solucions té?

Molt bé!

I les solucions són:

No ho has encertat!

L'equació té dues solucions. I les solucions són:

Si n'hi ha més d'una, les has de posar separades amb coma. Per exemple: 4,-7. Pots posar-les en l'ordre que vulguis.


06 Equació de 2n grau

Omple els requadres per tal de fer certa la igualtat:

* = 0

07 Equació de 2n grau

Donada l'equació:

Quantes solucions té?

Molt bé!

I les solucions són:

No ho has encertat!

L'equació té dues solucions. I les solucions són:

Si n'hi ha més d'una, les has de posar separades amb coma. Per exemple: 4,-7. Pots posar-les en l'ordre que vulguis.


08 Equació de 2n grau

Donada l'equació:

Quantes solucions té?

Molt bé!

I la solució és:

No ho has encertat!

L'equació té una única solució. I és:

Molt bé!

I les solucions són:

No ho has encertat!

L'equació té dues solucions. I les solucions són:

Si n'hi ha més d'una, les has de posar separades amb coma. Per exemple: 4,-7. Pots posar-les en l'ordre que vulguis. The most recent version