!! used as default html header if there is none in the selected theme. Estadística

Estadística --- Introducció ---

El mòdul es reagrupa amb 59 exercicis sobre estadístiques per secundària.
Forma part del grup Ev @ lwims per a aquesta classe.

Podeu veure els exercicis en el seu context d'ús visitant les classes d'exemple .


Médiane et Classes 1

On considère la série statistique suivante:

Déterminer la classe médiane de cette série:

Classe Médiane=[ ; [


Médiane et Classes 2

On considère la série statistique suivante:

Déterminer la classe médiane de cette série:

Classe Médiane=[ ; [


Médiane et Classes 3

On considère la série statistique suivante:

ClasseEffectif
[ ; [

Remplir les et déterminer la classe médiane de cette série:

Classe Médiane=[ ; [


Médiane et Classes 4

On considère la série statistique suivante:

ClasseEffectif
[ ; [

Remplir les et déterminer la classe médiane de cette série:

Classe Médiane=[ ; [


Médiane et Classes 5

On a représenté le polygone des effectifs cumulés croissants de la série statistique suivante:

Déterminer la classe médiane de cette série:

Classe Médiane=[ ; [

Puis par interpolation linéaire, calculer la médiane de la série:

Valeur de la médiane:


Effectifs cumulés 1

On considère la série statistique suivante:

ClasseEffectif
[ ; [

Remplir les de cette série:

Quel est l'effectif total?


Effectifs cumulés 2

On considère la série statistique suivante:

ClasseEffectif
[ ; [

Remplir les de cette série:

Quel est l'effectif total?


Effectifs cumulés 3

On a représenté le polygone des de la série statistique suivante:

ClasseEffectifs
[ ; [

Remplir le tableau des effectifs de cette série:

Quel est l'effectif total?


Effectifs cumulés 4

On a représenté le polygone des de la série statistique suivante:

ClasseEffectifs
[ ; [

Remplir le tableau des effectifs de cette série:

Quel est l'effectif total?


Effectifs cumulés 5

On considère la série statistique suivante représentant le nombre de livres lus par an dans une population:

ClasseEffectif
[ ; [

Remplir les effectifs cumulés croissants et décroissants de cette séries, puis répondre aux questions suivantes: