!! used as default html header if there is none in the selected theme. OEF Stat0

OEF Stat0 --- Introducció ---

Aquest mòdul conté de moment 13 exercicis d'estadística per als que comencen: mitjana, mitjana ponderada, etc.

Mitjana

ha obtingut de mitjana al primer trimestre, de mitjana al segon trimestre i de mitjana al tercer trimestre. Quina és la seva mitjana anual (arrodonida al primer dígit després del punt decimal) ?

Mitjana i pesos

ha obtingut de mitjana en matemàtiques (pes ), de mitjana en català (pes ) i de mitjana en física (pes ). Quina és la seva mitjana global (arrodonint al primer dígit després del punt decimal) ?

Gràfic de barres i notes

Després d'un control de matemàtiques, el professor fa una taula amb les puntuacions obtingudes pels estudiants de la classe :

Nota
sobre 20
i
Nombre d'alumnes
amb la nota
indicada a sobre

Representar la sèrie de notes en un gràfic de barres, arrossegant les barres de sota cap al gràfic.


Freqüències i percentatges

Aquesta és el gràfic de sectors de caràcters en una població de individus:

xrange -1.5,1.5 yrange -1.5,1.5

Completar la taula de freqüències corresponent (arrodonint a l'enter més proper)

roig (A) blau (B) taronja (C) gris (D) verd (E) morat (F)
Freqüències

Mitjana estadística

Donada la següent sèrie estadística:

Calcula per a aquesta sèrie estadística


Mitjana ponderada

Donada la següent sèrie estadística ponderada pels pesos indicats:

Calcula per a aquesta sèrie estadística


Mediana

Les altures arrodonides a un nombre enter de centímetres de jugadors d'un club de futbol són les següents :

Calcular la mediana d'aquesta sèrie estadística.

La mediana és igual a


Angle i percentatges

Aquí teniu el gràfic de sectors de caràcters en una població de individus:

xrange -1.5,1.5 yrange -1.5,1.5

Quin és l'angle en graus corresponent als individus amb el caràcter ()? Heu d'arrodonir al grau més pròxim.


Gràfic de sectors i percentatges

Aquí teniu el gràfic de sectors de caràcters en una població de individus:

xrange -1.5,1.5 yrange -1.5,1.5

Quin és el percentatge d'individus que posseeixen el caràcter ()?


Estadística i percentatges

Aquí teniu el gràfic de sectors de caràcters en una població de individus:

xrange -1.5,1.5 yrange -1.5,1.5

Donar el nombre d'individus que tenen el caràcter () (arrodonir a l'enter més proper).


Taula de freqüències

Completa la taula següent on es mostra la distribució de les qualificacions obtingudes per estudiants (s'han de donar els resultats de les freqüències relatives aproximant per defecte a un decimal).

Classes
Freqüències
Freq. acumul.
Freq. rel. (%)

Taula de freqüències II

Completa la taula següent on es mostra la distribució de les qualificacions obtingudes per estudiants.

Classes
Freqüència
Freq. acumul.
Freq. rel. (%)

Efectivament, aquesta és la taula completa:

Classes
Freqüència
Freq. acumul.
Freq. rel. (%)

Ara reagruparem les notes en classes d'amplitud diferent. Completa de nou la taula corresponent:

Classes
Freqüència
Freq. acumul.
Freq. rel. (%)

Es requereix una precisió per a les freqüències relatives de 0.1 per defecte.


Sèries estadístiques: altura

Les altures arrodonides a un nombre enter de centímetres de jugadors d'un club de futbol són les següents :

Completa la taula corresponent:

Altures
Freqüència
Freq. rel. (%)

Heu de donar les freqüències relatives arrodonint per excès a 0.1. The most recent version