!! used as default html header if there is none in the selected theme. Rectes en forma explícita per 4t ESO

Rectes en forma explícita per 4t ESO --- Introducció ---

Aquest mòdul actualment conté 10 exercicis sobre funcions a 1r de BAT.

Recta que passa per dos punts

Determina l'equació explícita de la recta que passa pels punts i .

Respon:


Recta que passa per dos punts

Una recta passa pel punt i el seu vector director és . Quina és l'equació d'aquesta recta?

Respon:


Punts de tall amb els eixos de coordenades

Troba els punts de tall de la recta amb els eixos de coordenades.

talla l'eix d'abscisses en el punt:

talla l'eix d'ordenades en el punt:


Punt de tall de dues rectes

Donades les dues rectes següents, comprova que són secants i troba el punt on es tallen.

Respon:

i es tallen en el punt

Punt de tall de dues rectes

Donades les dues rectes següents, comprova que són secants i troba el punt on es tallen.

Respon:

i es tallen en el punt

Són perpendiculars les rectes?

Donades les dues rectes següents:

Respon:

i són

Perpendicularitat en explícita

Trobeu l'equació explícita de la recta perpendicular a la recta que passa pel punt P(, ).


Paral·lela i perperdicular per un punt

Donats el punt i la recta . Trobeu l'equació explícita de les rectes que es demanen.

que passa per .

que passa per .


Recta en forma explícita

Representa gràficament la recta d'equació


Posició relativa de dues rectes

Donades les dues rectes següents:

Respon:

i són
The most recent version