!! used as default html header if there is none in the selected theme. Augments i disminucions percentuals

Augments i disminucions percentuals --- Introducciķ ---

Aquest mōdul conté actualment 14 exercicis sobre percentatges i augments i disminucions percentuals per la matemātica financera de 1r BAT CS. The most recent version