!! used as default html header if there is none in the selected theme. Quizz complex

Quizz complex --- Introducció ---

Aquest mòdul conté 6 exercicis sobre nocions bàsiques de nombres complexos: suma, multiplicació, divisió, conjugat, mòdul, argument, etc

L'alumnat poden utilitzar-los com a eina d’entrenament per memoritzar millor la lliçó i el professorat poden posar-los en un full d'exercicis amb el cronòmetre activat per requerir respostes ràpides.


Argument

Let be two non-zero complex numbers. Among the following , which ones  ?

.
.
.
.


Asked argument

Give the module and argument of the complex number .

Given argument

Compute the real part and imaginary part of the complex number having | |=, and having as an argument.

Conjuguate

Let be complex numbers. Among the following , which ones  ?

.
.
.
.


Module

Let be two complex numbers. Among the following , which ones  ?

.
.
.
.


Re and Im

Let be a complex number, where and are real. What are the real and imaginary parts of ?

Re( ) = , Im( ) = .
Altres exercicis sobre :
The most recent version