Vectors del pla a 1r de BAT

Introducció

Ja saps que hi ha dos tipus de magnituds:

Per treballar amb magnituds vectorials necessitem una eina nova que són els vectors. Els vectors els representem amb fletxes (també en diem segments orientats). Aquí els utilitzarem bàsicament per representar desplaçaments entre punts d'un pla.

Desplaçament de la pilota en una passada de de Jong a Messi

Desplaçament de la pilota

Exercicis:

 1. Dibuixar un vector 1
 2. Dibuixar un vector 2

 1. Vectors
 2. Operacions amb vectors
  1. Producte d'un vector per un nombre
  2. Suma i resta de vectors
  3. Combinació lineal de vectors
 3. Base. Components d'un vector
 4. Vectors en components
 5. Sistema de referència
 6. Punts i vectors
 7. Coordenades polars
 8. Producte escalar de dos vectors
 9. Aplicacions geomètriques dels vectors

estudi dels vectors del pla.
: vector, mòdul,components,punts, coordenades, interactive mathematics, interactive math, server side interactivity

The most recent version