!! used as default html header if there is none in the selected theme. Fórmules trigonomètriques

Fórmules trigonomètriques --- Introducció ---

Actualment, aquest mòdul conté 4 exercicis sobre fórmules trigonomètriques.

Raons trigonomètriques de l'angle doble

Si és un angle del que coneixem la informació següent:

quadrant i sin =

Heu de trobar el valor exacte de

=

Raons trigonomètriques de l'angle meitat

Si A és un angle del que coneixem la informació següent:

A quadrant i sin A =

Heu de trobar el valor exacte de

=

Raons trigonomètriques de la resta

Si i són dos angles dels que coneixem la informació següent:

quadrant i sin =

quadrant i cos =

Heu de trobar el valor exacte de

=

Raons trigonomètriques de la suma

Si i són dos angles dels que coneixem la informació següent:

quadrant i sin =

quadrant i cos =

Heu de trobar el valor exacte de

=
The most recent version