!! used as default html header if there is none in the selected theme. Producte escalar

Producte escalar --- Introducció ---

Aquest mòdul conté actualment 15 exercicis sobre el producte escalar dels vectors del pla.

01 Producte escalar de dos vectors

Donats els vectors i , tals que

| | = ,

| | =

i l'angle ( ) = º ,

trobeu el producte escalar de i .

=

02 Producte escalar de dos vectors

Relaciona:


03 Producte escalar de dos vectors

Donats els vectors i , tals que

| | = ,

= (,)

i l'angle ( ) = º ,

trobeu el producte escalar de i .

=

04 Producte escalar de dos vectors

Donats els vectors i , tals que

= (,),

= (,)

Es demana:

a.- Trobeu el producte escalar de i .

=

b.- Com és l'angle ( , )?


05 Producte escalar de dos vectors

Donats els vectors i , tals que
= (,) , = (,)
Es demana:

a.- Projecció de sobre .

proj de sobre =

b.- Projecció de sobre .

proj de sobre =

06 Producte escalar de dos vectors

Tria la parella de vectors ortogonals.


07 Producte escalar de dos vectors

Troba tres vectors ortogonals al vector = ( , ).

= ( , )

= ( , )

= ( , )


08 Producte escalar de dos vectors

Troba x per tal que els vectors = (, x) i = (, ) siguin ortogonals.

x =

09 Producte escalar de dos vectors

Troba un vector que tingui la mateixa direcció que = (, ) i que sigui unitari.

= ( , )

10 Producte escalar de dos vectors

Troba un vector de mòdul que sigui ortogonal al vector = (, ).

= ( , )

11 Producte escalar de dos vectors

Trobeu l'angle que formen els vectors = (, ) i = (, ):

angle ( , ) = º

12 Producte escalar de dos vectors

Donats 3 punts del pla:

, , .

Trobeu l'angle (en graus).

= º

13 Producte escalar de dos vectors

Troba els angles del triangle de vèrtexs:

, , .

= º

= º

= º


14 Producte escalar de dos vectors

Trobeu un valor enter x de manera que els vectors = (, x) i = (, ) formin un angle de º.

x =

I si no cal que sigui enter, hi ha alguna altra possibilitat? Si no n'hi ha cap, escriu cap.

x =

15 Producte escalar de dos vectors

Donats els vectors del pla

= (,) , = (,)

Trobeu el vector de manera que es compleixin els productes escalars següents:

· =

· =

=

The most recent version