!! used as default html header if there is none in the selected theme. Associació de resistències

Associació de resistències --- Introducció ---

Aquest mòdul consta de 3 exercicis: - Divisió de tensions. - Resistència equivalent en derivació. - Resistència equivalent en sèrie.

Divisió de tensions

Un estudiant realitza el següent muntatge: new 300,220 xrange -4,8 yrange 0,11 transparent white linewidth 7 points black,2,1,2,6 linewidth 1 lines black,-1,10,2,10,2,9 lines black,2,7,2,5,2,6,4,6 line 5.5,1,-1,1,black line 2,1,2,3,black trange 0,1 affine 0,-(1),1,0,2,8 parallel -1,0,-0.75,0,1.75,0,2,black rectangle -0.75,-0.5,0.75,0.6,black affine 0,-1,1,0,2,8 killaffine text black,2.25,9.5,large," R = ohms" affine 0,-(1),1,0,2,4 parallel -1,0,-0.75,0,1.75,0,2,black rectangle -0.75,-0.5,0.75,0.6,black affine 0,-1,1,0,2,4 killaffine text black,2.5,3,large," R = ohms" killaffine text black,-3.5,5.5,large,"Ug = V" text black,5.5,4.5,large,"Us" arrow 0,1,0,10,8, black arrow 5,1,5,6,8, black
Escull l'expressió de la divisió de tensió que es vincula amb els altres valors :
Calcula el valor de la tensió de sortida:

soluce mode

La resposta és

Resistència equivalent en derivació

Calcula la resistència equivalent en derivació. S'utilitzen dues resistències R1= Omega i R2= Omega.
ATENCIÓ: es tindran en compte les xifres i unitats significatives.
El símbol Omega no està al teclat: utilitzeu les lletres "ohm".

debug mode

Resposta : G = S, R = ohm

Resistència equivalent en sèrie

Calculeu la resistència equivalent de 2 resistències en sèrie. Utilitzem dues resistències R1= Omega i R2= Omega.
ATENCIÓ: És tindran en compte les unitats.
El símbol Omega no està al teclat : utilitzeu les lletres "ohm".

debug mode

Resposta : R = ohm The most recent version