!! used as default html header if there is none in the selected theme. Estadística a BAT

Estadística a BAT --- Introducció ---

Aquest mòdul conté de moment 15 exercicis sobre estadística.

Mediana, quartils i decils

Aquestes són les edats en una població després d'un estudi:

Completeu la taula següent:

 1. Quina és la mediana d'aquesta sèrie:
 2. Què val Q1:
 3. Què val Q3:
 4. Què val D1:
 5. Què val D9:

Mediana, quartils i decils II

Aquesta és la distribució d'edats en una població després d'un estudi:

 1. Quina és la mediana d'aquesta sèrie:
 2. Què val Q1:
 3. Què val Q3:
 4. Què val D1:
 5. Què val D9:

Mediana, quartils, decils i classes

Aquests són les dades d'una sèrie estadística:

 1. Quina és la mediana d'aquesta sèrie: ;
 2. Què val Q1: ;
 3. Què val Q3: ;
 4. Què val D1: ;
 5. Què val D9: ;

Diagrames de caixa I

Considerem una sèrie estadística de la que coneixem els següents indicadors:

Primer decilNovè decilMedianaPrimer QuartilTercer Quartil

Indiqueu a la llista següent el diagrama de caixa d'aquesta sèrie.Diagrames de caixa II

Considerem una sèrie estadística de la que es coneix el diagrama de caixa següent:

Trieu la llista dels indicadors d'aquesta sèrie.


Primer decilNovè decilMedianaPrimer QuartilTercer Quartil
Primer decilNovè decilMedianaPrimer QuartilTercer Quartil
Primer decilNovè decilMedianaPrimer QuartilTercer Quartil
Primer decilNovè decilMedianaPrimer QuartilTercer Quartil

Diagrames de caixa i indicadors

Considerem una sèrie estadística de la que es coneix el diagrama de caixa següent:

Determineu els indicadors d'aquesta sèrie.


Primer decil
Primer Quartil
Mediana
Tercer Quartil
Novè decil

Mitjana, variància i desviació tipus

S'ha llançat un dau 100 vegades i s'ha pres nota dels resultats

Calcular per aquesta sèrie estadística:

la mitjana:
la variància:
la desviació tipus:

Els valors s'han de donar arrodonint a la centèsima.


Mitjana i desviació tipus amb classes

En un negoci d'enquestes telefòniques, es realitza una investigació sobre una mostra de 100 clients, per tal de reduir els temps d'espera experimentats pels clients. Els resultats es resumeixen en la taula següent:

Calcular per aquesta sèrie estadística:

la mitjana:
la desviació tipus:

Els valors s'han d'arrodonir a la centèsima.


Mitjana i desviació tipus amb classes II

Hem pres nota del nombre d'empleats a les empreses artesanals a França en una data determinada:

Calcular per aquesta sèrie estadística:

la mitjana:
la desviació tipus:

Els valors s'han d'arrodonir a la centèsima.


Freqüència i freqüència relativa

Aquestes són les edats en una població com a resultat d'un estudi:

Completar la taula següent

Freqüència Freq. rel. %

Arrodonir les freqüències relatives en % a 0.1 , el total de les freqüències relatives ha de ser .


Mode, rang i valors extrems

Hem recollit les edats dels individus d'una població i aquests són els resultats:

Completar la taula següent

 1. Quin és el rang d'aquesta sèrie?
 2. Quin és el valor mínim?
 3. Quin és el valor màxim?
 4. Què val el mode?

Freqüència acumulada i més o menys

Aquests són els resultats d'una enquesta sobre el nombre d'hores dedicades a veure la televisió cada dia:

Calcular per aquesta sèrie estadística la mitjana:

Quants han passat davant de la pantalla ?

Quants han passat davant de la pantalla ?

Quin valor és la mediana de la sèrie estadística?

El valor de la mitjana s'ha de donar amb una precisió de 0.1


Mediana i quartils

Hem recollit les edats dels individus d'una població i aquests són els resultats:

Completar la taula següent

 1. Quina és la mediana d'aquesta sèrie?
 2. Què val Q1?
 3. Què val Q3?

Mediana i quartils II

Hem recollit les edats dels individus d'una població i aquests són els resultats:

 1. Quina és la mediana d'aquesta sèrie?
 2. Què val Q1?
 3. Què val Q3?

Mediana i quartils amb classes

Aquestes són les dades d'una sèrie estadística:

 1. A quina classe se situa la mediana d'aquesta sèrie? ;
 2. A quina classe se situa Q1? ;
 3. A quina classe se situa Q3? ;
The most recent version