!! used as default html header if there is none in the selected theme. Integrals definides i cālcul d'ārees

Integrals definides i cālcul d'ārees --- Introducciķ ---

Aquest mōdul conté actualment 13 exercicis sobre integrals definides i cālcul d'ārees.

Integrals definides 01

Calcula la integral definida següent:

=

Si dones el resultat en forma decimal, has de donar un mínim de 5 xifres significatives


Cālcul d'ārees 02

Calcula l'ārea de la regiķ delimitada per la grāfica de la funciķ


i l'eix d'abscisses entre x = i x =

Si dones el resultat en forma decimal, has de donar un mínim de 5 xifres significatives

xrange -5.2, 5.2 yrange -0.2, 10.2 linewidth 2 plot red, linewidth 1 line ,0,,, green line ,0,,, green hline 0,0, black vline 0,0, black dotfill +0.2,0.5,2,2, green dotfill -0.2,0.5,2,2, green parallel -0.1,1,0.1,1,0,1,10, black parallel -5,-0.1,-5,0.1,1,0,11, black
   

Cālcul d'ārees 03

Calcula l'ārea de la regiķ delimitada per la grāfica de la funciķ


i l'eix d'abscisses

Si dones el resultat en forma decimal, has de donar un mínim de 5 xifres significatives

xrange -5.2, 5.2 yrange -2.2, 8.2 linewidth 2 plot red, linewidth 1 hline 0,0, black text black,4.6,0.6, small, x text black,0.2,8, small, y vline 0,0, black hatchfill +0.2,0.2,4,4, green hatchfill -0.2,0.2,4,4, green
   

Cālcul d'ārees 04

Trobeu l'ārea entre la funciķ f(x)= i l'eix de les x a [, ].

Si dones el resultat en forma decimal, has de donar un mínim de 5 xifres significatives


Cālcul d'ārees 05

Calcula l'ārea de la regiķ delimitada per la grāfica de la funciķ


i l'eix d'abscisses

Si dones el resultat en forma decimal, has de donar un mínim de 5 xifres significatives

xrange -5.2, 5.2 yrange -5.2, 5.2 linewidth 2 plot red, linewidth 1 hline 0,0, black text black,4.6,0.6, small, x text black,0.2,5, small, y hatchfill +0.2,0.1,4,4, green hatchfill -0.2,-0.1,4,4, green vline 0,0, black
   

Cālcul d'ārees 06

Calcula l'ārea de la regiķ delimitada per les grāfiques de les funcions

i

Si dones el resultat en forma decimal, has de donar un mínim de cinc xifres significatives

xrange , yrange , linewidth 2 plot red, plot blue, linewidth 1 text black,-0.6,0.8, small, x text black,0.2,-0.2, small, y hatchfill ,,4,4, green hline 0,0, black vline 0,0, black

Cālcul d'ārees 07

Trobeu l'ārea delimitada per la grāfica de la funciķ f(x)= i l'eix de les x en l'interval [ , ].

Si dones el resultat en forma decimal, has de donar un mínim de 5 xifres significatives


Cālcul d'ārees 08

Trobeu l'ārea entre les corbes f(x)= i g(x)= a l'interval [,]

Si dones el resultat en forma decimal, has de donar un mínim de 5 xifres significatives


Cālcul d'ārees 09

Calcula l'ārea de la regiķ ombrejada, on la corba és la corresponent a la funciķ f(x) = 2, i la recta és la definida per l'equaciķ +=.

Si dones el resultat en forma decimal, has de donar un mínim de 5 xifres significatives.

xrange -5, 5 yrange -2, 8 linewidth 2 plot red, plot blue, linewidth 1 hline 0,0, black vline 0,0, black hatchfill ,,4,4, green hatchfill ,,4,4, green xrange -5, 5 yrange -2, 8 linewidth 2 plot red, plot blue, linewidth 1 hline 0,0, black vline 0,0, black hatchfill ,,4,4, green hatchfill ,,4,4, green hatchfill ,,4,4, green xrange -5, 5 yrange -2, 8 linewidth 2 plot red, plot blue, linewidth 1 hline 0,0, black vline 0,0, black hatchfill ,,4,4, green xrange -5, 5 yrange -2, 8 linewidth 2 plot red, plot blue, linewidth 1 hline 0,0, black vline 0,0, black hatchfill ,,4,4, green xrange -5, 5 yrange -2, 8 linewidth 2 plot red, plot blue, linewidth 1 hline 0,0, black vline 0,0, black hatchfill ,,4,4, green

   

Cālcul d'ārees 10

Calcula l'ārea de la regiķ delimitada per les grāfiques de les funcions

f(x)= i g(x)=

Si dones el resultat en forma decimal, has de donar un mínim de 5 xifres significatives

xrange , yrange , linewidth 2 plot red, plot blue, linewidth 1 text black,-0.6,0.8, small, x text black,0.2,-0.2, small, y hatchfill ,,4,4, green hatchfill ,,4,4, green hline 0,0, black vline 0,0, black

Cālcul d'ārees 11

Calcula l'ārea de la regiķ delimitada per les grāfiques de les funcions

f(x)= i g(x)=

a l'interval [,]

Si dones el resultat en forma decimal, has de donar un mínim de 5 xifres significatives

xrange , yrange , linewidth 2 plot red, plot blue, linewidth 1 text black,-0.6,0.8, small, x text black,0.2,-0.2, small, y dvline ,0, green dvline ,0, green line ,,,,green line ,,,,green hatchfill ,,4,4, green hatchfill ,,4,4, green hline 0,0, black vline 0,0, black

Cālcul d'ārees 12

Calcula l'ārea de la regiķ delimitada per les grāfiques de les funcions

f(x)= i g(x)=

a l'interval [,]

Si dones el resultat en forma decimal, has de donar un mínim de 5 xifres significatives


Cālcul d'ārees 13

Calcula l'ārea de la regiķ ombrejada, on la corba és la corresponent a la funciķ f(x) =  , i la recta és la definida per l'equaciķ .

Si dones el resultat en forma decimal, has de donar un mínim de 5 xifres significatives.

xrange -5, 5 yrange -5, 5 linewidth 2 plot red, plot blue, linewidth 1 text black,-0.1,-0.2, small, line ,0,,,green hline 0,0, black vline 0,0, black hatchfill ,,4,4, green xrange -5, 5 yrange -5, 5 linewidth 2 plot red, plot blue, linewidth 1 text black,-0.1,-0.2, small, line ,,,,green dline ,0,,,green hline 0,0, black vline 0,0, black hatchfill ,,4,4, green xrange -5, 5 yrange -5, 5 linewidth 2 plot red, plot blue, linewidth 1 text black,-0.3+*0.4,+0.2, small, line ,,0,,green hline 0,0, black vline 0,0, black hatchfill ,,4,4, green

   
The most recent version