!! used as default html header if there is none in the selected theme. Integrals

Integrals --- Introducció ---

Aquest mòdul conté actualment 27 exercicis sobre integrals indefinides.

01 Integrals immediates

Fes les següents integrals:


a. = + C ; C

b. = + C ; C

c. = + C ; C

02 Integrals immediates

Fes les integrals:


a. = + C ; C

b. = + C ; C

c. = + C ; C

03 Integrals immediates

Fes les integrals:


a. = + C ; C

b. = + C ; C

04 Integrals immediates

Fes les següents integrals:

a. = + C ; C

b. = + C ; C

c. = + C ; C

d. = + C ; C

e. = + C ; C

05 Integrals immediates


a. = + C ; C

b. = + C ; C

c. = + C ; C

d. = + C ; C

06 Integrals quasiimmediates


a. = + C ; C

b. = + C ; C

07 Integrals quasiimmediates


a. = + C ; C

b. = + C ; C

08 Integrals per parts= + C ; C

09 Integrals per parts= + C ; C

10 Integrals per partsa. = + C ; C

b. = + C ; C

11 Integració per substitució

a. = + C ; C
b. = + C ; C

12 Integració per substitució

a = + C ; C
b = + C ; C

13 Integració per substitució

a = + C ; C
b = + C ; C

14 Integració per substitució

a. = + C ; C
b. = + C ; C

15 Integració per substitució


a = + C ; C
b = + C ; C

16 Integració per substitució

a. = + C ; C
b. = + C ; C
The most recent version