!! used as default html header if there is none in the selected theme. Qüestionari de derivades

Qüestionari de derivades --- Introducció ---

Aquest mòdul conté 10 exercicis sobre nocions bàsiques de derivades d'una funció real de variable real. L'alumnat poden utilitzar-los com a eina d’entrenament per memoritzar millor la lliçó i el professorat poden posar-los en un full d'exercicis amb el cronòmetre activat per requerir respostes ràpides.
Altres exercicis sobre :
The most recent version