!! used as default html header if there is none in the selected theme. Qüestionari de derivades CS

Qüestionari de derivades CS --- Introducció ---

Aquest mòdul conté 10 exercicis sobre nocions bàsiques de derivades d'una funció real de variable real per a CS. No hi ha ni sin ni cos. L'alumnat poden utilitzar-los com a eina d’entrenament per memoritzar millor la lliçó i el professorat poden posar-los en un full d'exercicis amb el cronòmetre activat per requerir respostes ràpides.

Derivades bàsiques I

Troba la derivada de .

Regla de la cadena Ia

Sigui una funció derivable, amb derivada . Troba la derivada de .

Regla de la cadena Ib

Sigui una funció derivable, amb derivada . Troba la derivada de .

Fórmules

Siguin i dues funcions derivables. Entre les següents , quines  ?

.
.
.
.


Fraccions I

Troba la derivada de .

Fraccions II

Troba la derivada de .

Creixement i signe

Sigui una funció contínua i derivable en un interval [a,b], amb derivada . Omplir:

Si , .

(Heu de triar la resposta més rellevant.)


Producte virtual I

Sigui una funció derivable, amb derivada . Troba la derivada de .

Derivar polinomis

Troba la derivada de .

Derivades elementals I

Troba la derivada de .
Altres exercicis sobre :
The most recent version