!! used as default html header if there is none in the selected theme. Visual Gauss

Visual Gauss --- Introducció ---

Visual Gauss és un exercici sobre les transformacions del mètode de Gauss per diagonalitzar un sistema lineal o per trobar la inversa d'una matriu. Aquest mètode consisteix en la transformació d'una matriu donada en la matriu identitat, per successives operacions de modificacions de les files.
Pots treballar en aquest exercici amb ,
de mida , amb coeficients
limitats a .

La interfície de l'exercici conté la possibilitat de permetre en certs casos fer les operacions clicant sobre els elements sense fer els càlculs dels coeficients. Aquesta possibilitat pot ser inhabilitada.

Altres exercicis sobre :
The most recent version