Eina d'aprenentatge virtual

Què és WIMS?

WIMS (acrònim de Web Interactive Multipurpose Server) és un servidor educatiu, una plataforma d'aprenentatge en línia, que cobreix moltes matèries, especialment matemàtiques, des de l'escola primària fins a la universitat.

Permet als professors crear els seus propis exercicis i construir camins d'aprenentatge per als seus alumnes.

Parcours Wims, changement de la culture scientifique - Université Paris Est Marne-la-Vallée

Va ser creat per en Xiao, Gang ( In memoriam). Va començar a treballar-hi el 1997 i es va començar a utilitzar el 1998. 

Projecte actualment liderat per Bernadette Perrin-Riou de la Universitat Paris-Sud.

Desenvolupat sota la llicència GNU GPL, amb el codi font disponible, modificable i distribuïble: Développement de WIMS.

El que caracteritza WIMS és la riquesa de les activitats o exercicis que permet crear. Aquí en pots veure uns quants exemples:

Disseny d'un robot Límits d'una funció Domini i recorregut
d'una funció
imatge imatge imatge

Construir una capsa Suma de funcions
gràficament
Disseny d'una carretera
imatge imatge imatge

Dibuixar un angle Domini d'una funció Disseny d'un avió
imatge imatge imatge

Transformacions
d'una funció
Posició relativa
de dues rectes
Operacions amb funcions
donades gràficament
imatge imatge imatge

Sistema d'equacions Sistema d'equacions
gràficament
Programació lineal
imatge imatge imatge

Disseny d'un robot

Límits d'una funció

Domini i recorregut
d'una funció

Construir una capsa

Suma de funcions
gràficament

Disseny d'una carretera

Dibuixar un angle

Domini d'una funció

Disseny d'un avió

Transformacions
d'una funció

Posició relativa
de dues rectes

Operacions amb funcions
donades gràficament

Sistema d'equacions

Sistema d'equacions
gràficament

Programació lineal


curs d'estiu per a l'ICE de la URV.
: curs, virtual, interactive mathematics, interactive math, server side interactivity