Introducció a WIMS

Què és WIMS?

WIMS (acrònim de Web Interactive Multipurpose Server) és un servidor educatiu, una plataforma d'aprenentatge en línia, que cobreix moltes matèries, especialment matemàtiques, des de l'escola primària fins a la universitat.

Permet als professors crear els seus propis exercicis i construir camins d'aprenentatge per als seus alumnes.

Parcours Wims, changement de la culture scientifique - Université Paris Est Marne-la-Vallée

Va ser creat per en Xiao, Gang ( In memoriam). Va començar a treballar-hi el 1997 i es va començar a utilitzar el 1998. 

Projecte actualment liderat per Bernadette Perrin-Riou de la Universitat Paris-Sud.

Desenvolupat sota la llicència GNU GPL, amb el codi font disponible, modificable i distribuïble: Développement de WIMS.

El que caracteritza WIMS és la riquesa de les activitats o exercicis que permet crear. Aquí en pots veure uns quants exemples:

Disseny d'un robot Límits d'una funció Domini i recorregut d'una funció
imatge imatge imatge

Construir una capsa Suma de funcions Disseny d'una carretera
imatge imatge imatge

Dibuixar un angle Domini d'una funció Disseny d'un avió de combat
imatge imatge imatge

Transformacions d'una funció Posició relativa de dues rectes Operacions amb funcions
imatge imatge imatge


  1. Competències bàsiques


  2. Competències avançades

document d'introducció a WIMS.
: introducció, wims, ajuda, professor, interactive mathematics, interactive math, server side interactivity