!! used as default html header if there is none in the selected theme. Càlcul de funcions

Càlcul de funcions

Introduix la funció (real d'una variable x). Cóm escriure una funció?
f (x) =

: Precisió numèrica: dígits. Tipus d'eixida: The most recent version