!! used as default html header if there is none in the selected theme. Calculadora de vectors

Calculadora de vectors

Aquesta pàgina permet fer operacions amb vectors. Les components d'aquests vectors poden ser nombres reals o complexos, i també expressions paramètriques.


Introdueix els vectors (en horitzontal, amb les components separades per comes): ( Exemples )

v1 = ()
v2 = ()

Ara tria què vols fer.

Pots el número de vectors de treball:

Eines relacionades: calculador de matrius, solucionador de sistemes lineals.

The most recent version